رساله پایان نامه معماری نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان
رساله پایان نامه معماری نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان

رساله نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان
دانلود رساله پایان نامه معماری نقش معماری آب در مرکز باز‌پروری معتادان 288 صفحه با فرمت word

چکیده:

شاید بتوان گفت که یکی از بهترین و مهمترین تمایلات در هر جامعه داشتن جامعه‌ای سالم و عاری از اعتیاد است لذا در راستای این هدف موضوع کلیدی پژوهش را مرکز بازپروری مهتادان در نظر گرفته شد و با توجه به تاثیرات روانی که آب در زندگی افراد دارد در مطالعات علمی نیز این تاثیرات روانی ثابت شده است رویکر پژوهش را در راستای تاثیرات آب در این مرکز در نظر گرفتیم و بدین ترتیب موضوع پژوهش مرکز بازپروری معتادان با رویکرد نقش معماری آب می‌باشد که برای تحقق این خواسته مطالعات نظری پژوهش با روش مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای بدست آمده و سپس به بررسی سایت و محدوده مورد نظر پرداخته و در انتها با الهام از این مطالعات و نحوه تاثیر آنها در معماری، سبک‌ معماری اکوتک که هماهنگی بیشتری با مطالعات پژوهش داشته را انتخاب نموده و طراحی مجموعه بر اساس آن صورت گرفته است اما باید به این نکته توجه داشت که در طراحی این مرکز تحقق 5 هدف مهمبوده است:

1-تاثیرات روانی مثبت آب ‌ در نحوه طراحی پروژه‌، که این تاثیرات از نحوه طراحی حجم کار تا طراحی ریز فضا‌ها و فضا‌های درمانی با آب نیز می‌باشد.
2- مرکز بازپروری برای جنسیت آقایان خدمات ارایه می‌دهد.
3- افراد پذیرش‌شده در مرکز باید فاقد سابقه کیفری باشند.
4- این مرکز با سازمان نظام‌پزشکی کشور همکاری داشته و زیر نظر آنها کار می‌کند.
5- مرکز بصورت خصوصی اداره شده و برای درمان افراد کم‌درآمد نیز از کمک‌‌های عام‌المنفعه استفاده می نماید.

فهرست مطالب
چکیده. 1
فصل اول: کلیات طرح.. 2
1-1مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 2
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع.. 2
1-4 اهداف... 2
1-5 روش انجام پژوهش.... 3
1-6 جنبه های نو آوری پروژه:. 3
فصل دوم:. 4
مبانی‌نظری و ادبیات موثر در پروژه. 4
2-1روانشناسی 4
2-1-1 روان شناسی چیست؟. 4
2-1-2 شاخه های مختلف روان شناسی.. 5
2-1-1-1 روان شناسی رشد و كودك.. 5
2-1-1-2 روان شناسی شخصیت.. 5
2-1-1-3 روان شناسی اجتماعی.. 6
2-1-1-4 روان شناسی بالینی.. 6
2-1-1-5 روان شناسی مرضی.. 6
2-1-1-6 روان شناسی كودكان استثنایی.. 6
2-1-1-7 روان شناسی تربیتی.. 6
1- روان شناسی تربیتی و قلمرو آن.. 7
2- اركان اصلی روان شناسی تربیتی.. 7
2-1-3 روانشناس کیست ؟. 7
2-1-3-1راهنمایی :. 8
2-1-3-2مشاوره :. 8
2-1-3-3روان‌درمانی :. 8
2-1-4 راههاي رسيدن به آرامش رواني.. 10
2-2 آرامش روانی:. 21
2-2-1 تأثیر محیط بر روح و روان انسان.. 21
2-2-2-5 خلوت.. 25
2-3-1 رابطه طبیعت و ارامش روانی:. 25
2-3-2محیط و طبیعت:. 26
2-3-2-1 آثار روانی آب و هوا بر انسان از دیدگاه قرآن و روایات.. 27
2-3-3 تأثیر محیط زیست بر انسان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی.. 28
2-3-3-1 تأثیر گیاهان در انسان از نظر اسلام. 31
2-3-4 انسان و طبیعت:. 33
2-3-4-1 تأثیر هوا بر روح و روان : 35
2-3-4-3 ارزش مناظر طبيعی برای انسان ها 35
2-3-4-5 رفتار متقابل انسان ها با طبيعت.. 36
2-3-4-6 فوايد حاصل از حضور يافتن در طبيعت.. 37
2-3-5 رابطه انسان با محیط.. 37
2-3-5-1 انسان و جهان مادی.. 37
2-3-6 معماری و طبیعت:. 38
2-3-6-1 فراخوانِ طبیعت به معماری:. 38
2-3-6-2 رابطه بین فضای درون و فضای بیرون در معماری ار گانیک.... 39
2-3-6-3 الگوهای معماری و طبیعت.. 39
2-3-7 رابطه محیط طبیعی و جامعه:. 41
2-4 عناصر معماری مرتبط با آرامش:. 42
2-4-1-4 نقش اب در ايران باستان.. 45
2-4-1-5 جنبه نمادین آب.. 45
2-4-1-6 جلوه های آب در معماری و باغسازی ایرانی.. 46
2-4-1-7 نقش روان درمان آب : 47
2-4-1-8 آب داخل فضای معماری.. 48
2-4-2 معماری و خاک... 48
2-4-3-2 نورچیست: 53
2-4-3-3 اهمیت نور در معماری.. 54
2-4-3-4 نور و بشر. 55
2-4-3-5 نور احساس و معماری.. 55
2-4-3-7 عناصر نورگیری در معماری سنتی.. 60
2-4-3-8 کنترل کننده های نور. 60
2-4-3-9 نور پردازی طبیعی فضای داخلی.. 61
2-4-3-10 نحوه دستیابی به نور (منافذ نور یا روزنها). 65
2-4-3-11 نور و فضا 66
2-4-3-12 اهمیت نور به منزله بخشی ازطرح.. 67
2-4-4- رنگ و معماری.. 68
2-4-6-2 حیاط و معماری پایدار. 74
2-4-7 فضای داخلی( معماری داخلی). 74
2-4-8 باغ.. 75
2-5 روانشناسی محیط:. 89
2-5-1 رابطه هنر و روان آدمی:. 90
2-5-3 موسیقی درمانی:. 94
2-5-4 رنگ درمانی.. 104
2-5-5 ورزش درمانی.. 118
2-5-6 نقش آب بر روان آدمی:. 120
2-5-6-12 آب درماني ، فوايد و مضرات آن.. 128
2-6 اعتياد. 130
2-6-3 اعتیاد از نظر اجتماعی چیست؟. 131
2-6-5 اثر اعتياد بر خانواده.. 134
فصل سوم: روش تحقیق.. 139
3-1 مقدمه:. 139
3-2 روش تحقیق:. 139
3-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:. 140
1-تسهيلات مطالعه انفرادي.. 162
2-مشخصات فضاهاي قرائت.. 163
3-ساير ويژگيهاي كتابخانه.. 163
4-مختصري درباره كتابخانه هاي مرجع.. 164
5 -فضاهاي عملكردي كتابخانه ها.. 164
6-عناصر اصلي كتابخانه.. 165
7-استانداردهاي سرمايش ، گرمايش، ..... 165
3-4-4 موقعیت اقلیمی محدوده طرح:. 208
3-4-4-3بررسي نمودار بيوكليماتيك انساني شهر تهران: 216
3-4-5-1 رشد جمعيت تهران:. 221
3-4-5-4توزیع نسبی جمعیت در گروه های سنی:. 225
3-4-5-5مهاجرت:. 227
3-4-5-7نسب جنسی:. 230
3-4-5-8تراکم جمعیت:. 231
3-4-6- موقعیت اقتصادی محدوده طرح:. 232
3-4-6-1 جغرافیای اقتصادی استان تهران.. 232
1- كشاورزی:.. 232
دامداری:.. 233
3-صنایع:.. 233
3-5-2-1 دلایل انتخاب سایت.. 250
- احاطه شدن با بافت مسكوني ناهمگن.. 254
فصل چهارم:. 260
جمع بندی اطلاعات و معرفی ایده حاکم بر طرح.. 260
4-1 مقدمه. 260
4-2 ادبیات پروژه. 260
4-2-3 -3 شرایط روانی فرد در حال ترک اعتیاد. 267
4-3 ایده‌های کلی حاکم بر فرایند طراحی:. 268
4-4 جمع بندی نهایی ایده طراحی و برآیند آن.. 269
4-5 بررسی نحوه کارکرد مجموعه:. 275
فصل پنجم: معرفی پروژه. 277
5-1 برنامه فیزیکی.. 277
5-2 توجیه طرح.. 278
اسکیس های اقلیمی.. 281
منابع و ماخذ:. 288

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

memari ab_1577987198_35202_2198_1340.zip22.66 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 23,500 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت