رساله پایان نامه معماری طراحی هنرستان
رساله پایان نامه معماری طراحی هنرستان

دانلود رساله پایان نامه معماری طراحی هنرستان 134 صفحه با فرمت WORD


رساله طراحی هنرستان
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات و تعاريف.. 6
- اهداف پروژه ( طرح ) 6
- دلايل انتخاب و پذيرش موضوع. 6
اهداف كلان: 6
اهداف خرد 7
پیشینه تحقیق: 10

فصل دوم: مباني نظري پروژه 15
- روانشناسي محيط.. 15
ـ توصيف فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط.. 17
ـ تاثير عوامل فيزيکي ـ معماري در عملکرد قرارگاه هاي تربيتي. 20
تاثير ساخت يا معماري در عملکرد و قرارگاه هاي تربيتي. 21
تاثير عوامل «فيزيکي» در عملکرد قرارگاه هاي تربيتي. 21
- تاثير فرمها و اشكال بر احساس زيبايي شناختي انسان: 23
سطوح در معماري. 25
سطح سقف.. 25
سطح ديوار 25
سطح كف.. 25
- ايجاد فضايي مطلوب و منطبق باشرايط جسمي و رواني هنرجويان. 29
اهداف اساسي طراحي مناسب سازي فضا 29
محيط دلپذير: 29
وضوح و خوانايي: 30
تنوع: 30
مشخص كردن محدوده ها به وسيله كف سازي: 30
ايجاد حس كنجكاوي و خلاقيت: 30

فصل سوم: ضوابط و استانداردهاي موثر در طراحي فضاهاي آموزشي.. 31
- استانداردها و تجهيزات مدارس.. 31
نكاتي جهت آرايش و چيدمان صندليها در كلاس.. 40
مطلوبيت رنگ مدارس.. 46
نحوهي جانمايي فضاهاي آموزشي در ساختمانهاي آموزشي چند طبقه 60
اصول سازماندهي فضايي مدارس.. 61
- استانداردهاي فضاهاي باز محوطه مجموعههاي آموزشي. 62

فصل چهارم: بررسي و تحليل نمونه های موردی.. 66
بررسي نمونه :1 - هنرستان فني حائري. 67
خط آسمان. 71
ريتم. 71
اجزاء نما 72
مصالح نما 72
نتيجه گيري. 73
فضاهاي اصلي. 73
فضاهاي فرعي (جنبي) 74
فضاهاي ارتباطي. 74
نتيجه گيري. 75
كيفيتهاي فضايي. 76
كلاس ها 76
كارگاهها 77
راهرو 78
حياط مركزي. 79
نتيجه گيري. 80
نتيجه گيري. 81
نتيجه گيري. 82
بررسي نمونه 2: هنرستان كار و دانش طرازي. 84
مشخصات عمومي. 84
خط آسمان. 87
ريتم. 87
اجزاء نما 90
مصالح نما 91
نتيجه گيري. 91
فضاهاي اصلي. 92
فضاهاي جنبي (فرعي) 93
فضاهاي ارتباطي. 93
نتيجه 99

فصل پنجم: بررسي كاركردهاي آموزشي و برنامه ريزي كالبدي.. 100
- معرفه ساختار، زمينه و رشتههاي شاخه فني و حرفهاي. 100
دياگرام روابط بخشها و دياگرام روابط فضايي. 108

فصل ششم: معرفی و تحلیل سایت... 109
- دلایل ومعیارهای انتخاب سایت(مکان یابی) 109
موقعیت وشرایط کلی شهر یزد 109
محدوده طرح. 109
پیشینه سایت و مشخصات طرح های بالادست.. 110
داده های سایت.. 111
اجزای متشکله سایت.. 113
عوامل ونیروهای موثر بر سایت.. 114
اقلیم. 114
همسایگی ها(کاربری ها) 114
دسترسی ها(معابرپیاده و سواره اطراف سایت) 115
بررسی نقاط قوت و ضعف ( عوامل درونی سایت ) 116
بررسی فرصتها و تهدیدها ( عوامل بیرونی سایت ) 116

فصل هفتم: مطالعات اقليمي.. 117
- موقعيت استان: 117
- شرايط اقليمي: 117
- منطقه آسايش در اقليم گرم: 117
- ويژگيهاي اقليمي. 118
- اصول طراحي اقليمي نواحي گرم و خشك: 118
- ضوابط طراحي پنجرهها در اقليم گرم و خشك: 118

فصل هشتم: تاسیسات مكانيكي طرح.. 122
- سیستم حرارت مرکزی تمام آبی: 122
- اجزای اصلی سیستم. 123
ديگ آب گرم (Boiler ) 123
مشعل (Burner ) 123
چیلر(Chiller ) 123
بازگشت سرمايه گذاري اوليه 123
کاسته شدن صدا و ارتعاشات.. 124
حذف مخاطرات زيست محيطي ناشي از مبردهاي مضر. 124
کاستن از ميزان توليد گازهاي گلخانه اي و آلاينده ها 124
خطوط و وسايل انتقال انرژي. 125
وسایل تبادل وتوزیع گرما و سرما ( فن کویل ایستاده ) 125

فصل نهم: معرفي سازه و تاسيسات طرح.. 126
اسکلت فلزی. 126
محاسن سازه هاي اسكلت فلزي. 127
معايب سازه هاي اسكلت فلزي. 127
اتصالات در خرپاها 129
منابع و مآخذ. 132

- اهداف پروژه ( طرح )
1- ارتقاي كمي و كيفي فضاهاي آموزشي و در نتيجه ارتقاي سطح آموزش با توجه به نقش و تاثير فضا بر كاربر
2- پاسخ‌گويي به نيازهاي روحي و رواني كاربر آن و تقويت خلاقيت و نوآوري
3- طراحي تخصصي فضاهاي مورد نياز
- دلايل انتخاب و پذيرش موضوع
- لمس محيط هنرستان و آشنايي با كاستي‌ها، امكانات و مسائل موجود
- يكسان بودن الگوهاي ساختمان‌هاي آموزشي و تغيير كاربري فضاها بدون در نظر گرفتن نيازها و فعاليت‌ها و تاثيرات آن بر كاربر
- عدم وجود فضاهاي تخصصي و متناسب با نيازهاي روحي و رواني دانش آموزان رشته‌هاي مختلف
- اهداف خرد و كلان آموزش فني و حرفه‌اي در نظام جديد آموزش متوسطه

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

honarestan_1577986866_35203_2198_1233.zip34.13 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 23,500 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت