دانلود رساله بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه ی جغرافیایی ابهررود
دانلود رساله بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه ی جغرافیایی ابهررود

دانلود رساله بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه ی جغرافیایی ابهررود 265 ص فرمت Word

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول، بررسی ویژگی¬های ناحیه ابهر و خرم¬دره 7
جغرافیای طبیعی 8
موقعیت جغرافیایی و وسعت 8
توپوگرافی و ارتفاعات منطقه ابهر و خرم¬دره 8
زمین شناسی 9
هیدروکلیماتولوژی 12
بارندگی 12
درجه حرارت 13
رطوبت نسبی 13
باد 13
تبخیر 14
منابع آب 14
وضعیت خاک¬ها 15
پوشش گیاهی 15
فصل دوم، نگاهی به تاریخ اشکانی 17
مقدمه 18
جغرافیای پارت 27
ساختار حکومت اشکانی 28
فصل سوم، سفال اشکانی 44
سفال اشکانی 45
منطقه¬ی غرب ایران 46
منطقه¬ی آذربایجان 56
شمال ایران 57
شرق ایران (سیستان) 57
جنوب ایران 58
فصل چهارم، بررسی باستان¬شناختی 60
فصل پنجم، گونه¬شناسی سفال¬های اشکانی منطقه 177
فصل ششم، تجزیه و تحلیل داده¬ها 231
فصل هفتم، نقشه¬ها و نمودارها 237
فصل هشتم، خلاصه و نتیجه¬گیری 261
فهرست منابع 265

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

abharrod_1681915750_59931_2198_1258.zip22.62 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 30,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت