تحقیق بررسی باستان شناسی ایران در دوران پس از اسلام
تحقیق بررسی باستان شناسی ایران  در دوران پس از  اسلام

دانلود تحقیق بررسی باستان شناسی ایران در دوران پس از اسلام 11 ص فرمت wordفهرست
مقدمه 1
تاریخچه باستان شناسی اسلامی ایران 3
* باستان شناسی دوره اسلامی و قابلیت آن در زمینه گردشگری فرهنگی 6
منابع و مآخذ 10

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

bastan shenasi eslami_1681915998_59933_2198_1934.zip0.02 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 7,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت