پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان

نمونه پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان ۵ ص فرمت PDF شامل ۴۲ سوال بخش اول:‌خصوصیات ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه در فضای شهری

جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه در فضای شهری

دانلود جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه (کالبدی بصری، دسترسی، ادراکی اجتماعی) در فضای شهری ۱۶ ص فرمت word ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز

جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز

دانلود جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز در دسته های مختلف به همراه پیشنهادات و راهبردها ۱۲ ص فرمت word ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ۱۳ ص فرمت word فهرست مطالب: مقدمه اعتبار و ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه عزت نفس و اعتماد به نفس آیزنک

پرسشنامه عزت نفس و اعتماد به نفس آیزنک

پرسشنامه عزت نفس و اعتماد به نفس آیزنک شامل توضیحات، روایی و پایایی، جداول و سوالات پرسش نامه ۱۱ ص فرمت word ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی ۴ ص فرمت word شامل: پرسشنامه نوآوری سازمانی روایی و پایایی تعریف ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی (SF-36) در ۵ ص فرمت word پرسشنامه کیفیت زندگی ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ۵ ص فرمت WORD شامل ۲۸ سوال، منابع و راهنما ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند

دانلود پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند شامل ۳۰ سوال ۵ ص فرمت WORD ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ۸ ص فرمت WORD‌ شامل ۱۹ سوال فهرست: ...
قیمت : 18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود